บทความและข่าวสาร
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ


คณะทำงานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นำโดย คุณสายพิรุณ น้อยศิริ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ อ.เขาพระงาม จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา หลังจากที่มีพิธีเปิดตัวโครงการและเริ่ม kick off ครั้งแรกที่ จ.ลพบุรี ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ซึ่งมีประชาชนและผู้ที่ศรัทธาได้เดินทางมาตามรอยองค์หลวงปู่มั่น และแวะเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนในโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ในช่วงเช้าคุณสายพิรุณ น้อยศิริ ได้บรรยายรายละเอียดโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และต่อยอดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งเรื่องของชุมชน ที่พัก อาหารและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal และรองรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ ช่วง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจ ได้แก่ (1) แพ็กเกจ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว เป็นแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ใช้งบ 2,400 ล้านบาท หรือราว 2,000 บาทต่อคน (2) แพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน” โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าโรงแรม 40% ต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และ (3) แพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข” เพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำ รถเช่า โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 40% ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และทีมงานจากกรมการพัฒนาชุมชน เขาพระงาม จ.ลพบุรี เข้าร่วมรับฟัง

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ และหนังสือในโครงการส่งความรู้สร้างความสุขให้กับ รร.วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (ร.ร.ในพื้นที่โครงการฯ) โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ในพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองร่วมรับมอบ


รูปภาพประกอบบทความนี้
กดรูปภาพเพื่อขยาย

บทความและข่าวสาร
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)