บทความและข่าวสาร
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมมะ ภายใต้ชื่อ "โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่มั่น เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชู หลวงปู่มั่น ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี 2563-2564 และเนื่องในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล โดยถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง โครงการตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติ วัตรปฏิบัติ อันงดงาม และได้ศึกษาคำสอนของ หลวงปู่มั่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติสืบไป

โครงการนี้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือ วัดเขาพระงาม จ.ลพบุรี เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรก ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่หลวงปู่มั่นได้มาสนทนาธรรมกับพระครูอุบาลีที่บริเวณถ้ำภัทราวุธโท เมื่อปี 2455

สำหรับโครงการตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ระยะที่หนึ่งประกอบด้วยพื้นที่หลัก 4 จุด ได้แก่ ภาคกลาง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จ.ลพบุรี / วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ภาคเหนือ วัดถ้ำเชียงดาว วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาทิ อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น บ้านคำบง และถ้ำภูหล่น จ.อุบลราชธานี / วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร โดยในแต่ละพื้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของหลวงปู่มั่นทั้งสิ้น

นอกจากนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญในเส้นทางเจริญธรรมขององค์หลวงปู่มั่น และช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ต่างๆอีกด้วย

บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)