บทความและข่าวสาร
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดสิทธิยาราม บ้านหนองขอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

นายปรีชา พรหมบุตร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน ลงพื้นที่บ้านหนองขอน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมชุมชน ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยจำพรรษาในเขตหมู่บ้านจากคำบอกเล่าราว 3 เดือน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติสิทธิวิบูล เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดสิทธิยาราม ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองขอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางไปศึกษาชีวประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม และปฏิปทา คำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นการน้อมรำลึก ยกย่อง เชิดชูองค์หลวงปู่มั่น ถวายเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลในปี พ.ศ.2563-2564 ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานตามหลัก บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน) และขยายผลสู่ บ.ว.ร. 2 (บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ) ที่เป็นหลักในประสานและเชื่อมโยงกับผู้มีจิตศรัทธาได้บูรณาการความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป


รูปภาพประกอบบทความนี้
กดรูปภาพเพื่อขยาย

บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)