บทความและข่าวสาร
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม


(21 ก.พ. 64) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “Work & Life Balance by Dhamma” ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ประจำปี 2564 โดยในปีนี้เป็นการพาพนักงานในเครือไทยเบฟ ร่วมเดินทางตามรอยเส้นทางธรรมองค์หลวงปู่มั่น ใน 8 เส้นทาง ภายใต้โครงการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเชิดชู หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 และเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล

โดยธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ในครั้งที่ 1 ได้พาพนักงาน 50 คน จาก บริษัทแก่นขวัญ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จ.ขอนแก่น บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จ.หนองคาย บริษัท นำกิจการ จำกัด จ.ร้อยเอ็ด เดินทางสู่ จ.นครพนม ศึกษาชีวประวัติและตามรอยเส้นทางธรรมองค์หลวงปู่มั่น ณ หอพระไตรปิฎก วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ร่วมเสวนาธรรมแนวปฏิบัติตามรอยหลวงปู่มั่น พร้อมสักการะหุ่นขี้ผึ้งองค์หลวงปู่มั่น พร้อมศิษย์ และเดินทางไปกราบนมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ณ เจดีย์ศรีบูรพาจารย์ วัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และยังได้ร่วมกันห่มผ้าองค์พระธาตุพนม และขอพรพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าชุมชน และชมการสาธิตการทำขนมโยมแม่หลวงปู่มั่นที่หาชมได้ยากอีกด้วย

คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 โดยเริ่มจากสำรวจ จัดทำข้อมูลเส้นทางธุดงค์ และพื้นที่จำพรรษาตามกาลานุกรมของหนังสือที่พระลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เขียนขึ้นมีการลงพื้นที่ประสานทางจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล บุคคลสำคัญ ที่มีความรู้และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องราวขององค์หลวงปู่มั่น จนได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็นผู้มาถ่ายทอดเรื่องราวและจะเป็นผู้ที่ดำเนินรอยตาม สืบสาน รักษา และต่อยอดจากแนวทางหลักธรรม คำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยังผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีเว็บไซต์ www.luangpumun.cbt.org ของโครงการด้วย

ในบางพื้นที่ได้ร่วมกับทางจังหวัด อำเภอและชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วยพัฒนาห้องน้ำ ห้องสุขา ทำป้ายบอกเส้นทางขึ้นถ้ำ พัฒนาพื้นที่ให้สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะด้วย สถานที่ดำเนินการจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ถึง 9 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นบ้านเกิดและวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บวชเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย ภาคเหนือมีจังหวัด เชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา ภาคกลางมีจังหวัดนครนายก ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร รวม 15 จังหวัด 35 หมุดหมาย”

ทั้งนี้ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ ชุมชนได้นำสินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก ออกมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแม่น้ำสงคราม เช่น ปลาร้า น้ำพริกปลาป่น ปลาร้าบอง ปลาแห้ง ปลาวง เสื่อกก ผ้าไหมทอมือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ข้าวกล้อง ขัาวไรซ์เบอร์รี เป็นต้น มีรายได้จากกิจกรรม กว่า 13,500 บาท ผู้นำชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทาง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างรายได้ให้ชุมชน 13,500 บาทรูปภาพประกอบบทความนี้
กดรูปภาพเพื่อขยาย

บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)