บทความและข่าวสาร
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร


(28 ก.พ.64) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “Work & Life Balance by Dhamma” ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ประจำปี 2564 พาพนักงานในเครือไทยเบฟ ร่วมเดินทางตามรอยเส้นทางธรรมองค์หลวงปู่มั่น ใน 8 เส้นทาง ภายใต้โครงการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเชิดชู หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 และเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล เพื่อเชิญชวนให้ประช
าชนได้เดินทางเข้าไปศึกษาชีวประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม และปฏิปทาคำสอนของหลวงปู่มั่น ใน 12 จังหวัด 35 พื้นที่สำคัญทั่วประเทศ
โดยกิจกรรมครั้งที่ 2 ของธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ได้นำพนักงานบริษัท จำนวน 40 คน จาก บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จ.หนองคาย บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จ.ขอนแก่น สักการะและห่มผ้าองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ศึกษาเส้นทางธรรมชีวประวัติ ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จากนั้นเดินทางไปยังวัดป่ากลางโนนกู่ อำเภอพรรณานิคม เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้มาพักอาพาธที่ศาลาหลังจากที่ป่วย และเยี่ยมชมกุฎิ ชมหลักคำสอนขององค์หลวงปู่ที่จารึกบนหิน เจดีย์พิพิธภัณฑ์ ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการชมผลิตภัณฑ์และอุดหนุนสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง และกลุ่มทอผ้าฝ้ายสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ชุมชนมีรายได้ และประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน กว่า 13,879 บาทรูปภาพประกอบบทความนี้
กดรูปภาพเพื่อขยาย

บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)