อนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่น

อุบลราชธานี
อนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่น
ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

พิกัด

อนุสรณ์สถานบ้านเกิด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ก่อสร้างเสมา ทับไว้ มุงด้วยหลังคาสี่เหลี่ยม เพื่อป้องกันการชำรุด และบริเวณด้านหน้าเสมา จะมีรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั่งอยู่หน้าเสมา ให้ผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มากราบไหว้ ปัจจุบัน ได้เอารูปเหมือนไปไว้บนศาลาสร้างใหม่ที่สูงกว่า อยู่ติดกันกับศาลาเสมา

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นน้ำตกขนาดเล็กน้ำ มีน้ำตกให้ดูเฉพาะหน้าฝน แต่ยังสามารถมาชมวิวด้านบนน้ำตกได้

พิกัด

วัดศรีบุญเรือง

อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

วัดที่หลวงปู่มั่นได้มาบรรพชาเป็นสามเณร วัดนี้มีอาคารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มีการบรรจุพระอัฐิธาตุ และมีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบเคารพบูชา

พิกัด

พุทธอุทยานบ้านคำบง

บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พุทธอุทยานบ้านคำบง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

พิกัด

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)