วัดมหาชัย
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

พิกัด

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดมหาชัย บ้านหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดหนองบัวลำภู) เพื่ออบรมธรรมปฏิบัติและข้อวัตรปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรที่เป็นศิษย์ อาทิ หลวงปู่กู่ ธัมมทินฺโน หลวงปู่กว่า สุมโน หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ภูมี ฐิตธัมโม ซึ่งพักอยู่วัดบ้านเดื่อได้เข้ามากราบนมัสการและรับฟังโอวาทธรรมจากท่านเสมอ

วัดมหาชัย เดิมชื่อ วัดมหาธาตุไตรยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างเมื่อปี พ.ศ.2026 เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมือง ที่มาของชื่อวัดมหาชัยในปัจจุบันไม่ทราบแน่ชัดว่ามีที่มาอย่างไร คำว่า "มหาชัย" แปลว่า การชนะที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ ริเริ่มตั้งชื่อนี้คงหมายถึงการเอาชนะกิเลสภายในใจตน ซึ่งเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ตามแนวทางพระพุทธศาสนา แต่ก่อนที่จะมีการตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดมหาชัย มีชื่อปรากฎในเอกสารประวัติวัดของกรมการศาสนาว่า เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดมหาธาตุเจดีย์" เพราะที่ดินที่ตั้งวัดมีพระเจดีย์เป็นสัญญลักษณ์ แต่ชาวบ้านในอดีตเรียกชื่อว่า "ดอนโนนธาตุ" หรือ "โนนธาตุ"

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี

อ.เมือง 

พบหินที่มีลักษณะคล้ายหอยสวยงามแปลกตาเป็นจำนวนมาก มีการค้นพบฟอสซิลหอยกาบคู่อายุประมาณ 150 ล้านปี และฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษที-เล็กซ์

พิกัด

วัดถ้ำกองเพล

อ.เมือง 

เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสสนาสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ ซึ่งปัจจุบันได้สร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องอัฐบริขาร และรูปปั่นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาวไว้เป็นที่ระลึกและสักการบูชาของศาสนิกชนทั่วไป

พิกัด

ถ้ำเอราวัณ

ต.วังทอง

ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาชาวบ้านเรียกเขานี้ว่า “ผาถ้ำช้าง” เนื่องจากลักษณะเหมือนกับช้างหมอบ ภายในแบ่งเป็นโถงถ้ำเล็กๆ งดงามด้วยหินงอกหินย้อยและหินที่มีรูปทรงแปลกตา

พิกัด

ถ้ำผาเจาะ

อ.นาวง

ถ้ำผาเจาะ เป็นถ้ำในภูเขาหินแกรนิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีลักษณะเหมือนถูกเจาะหน้าผาแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปากถ้ำมองเห็นแต่ไกลมีความงดงามเป็นอย่างมาก

พิกัด

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)