ถ้ำผาแดง-น้ำตกยูงทอง
ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

พิกัด

ท่านพระอาจารย์มั่นได้จาริกแสวงหาสถานที่วิเวกแถบอำเภอนายูง-น้ำโสม ได้พบที่สงัด ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง มีหน้าผาหินทรายที่สูงชันเป็นเงื้อมผา และชะโงกหิน บริเวณผาแดง มีหลืบถ้ำเล็กๆ ซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นเลือกเป็นสถานที่วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)