วัดป่าโนนนิเวศน์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

พิกัด

พระอาจารย์มั่นได้ธุดงค์บำเพ็ญสมณธรรมทางภาคเหนือถึง ๑๑ ปี ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่ภาคอีสาน ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ ๒ พรรษา โดยท่านได้อบรมและให้โอวาท แนะนำแก้ไขปฏิปทาต่างๆ ทั้งภายนอกภายในแก่ภิกษุสามเณรในธรรมปฏิบัติ

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)