วัดป่าภูริทัตตถิราวาส
ต. นาใน อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร 47130

พิกัด

วัดป่าภูริทัตตถิราวาสหรือวัดป่าบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่สำคัญมากวัดหนึ่งในสายวัดป่ากัมมัฏฐาน ซึ่งถ้าดูตามแผนที่วัดนี้จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพรรณานิคม แต่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของหมู่บ้านหนองผือ เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่าพงดงดิบ อันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด เป็นต้น มี เสือ หมี อีเก้ง กวาง หมูป่า สัตว์เลื้อยคลาน มีแลนและงูชนิดต่าง ๆ สัตว์ปีกมีนกเกือบทุกชนิด นอกจากนั้นยังชุกชุมไปด้วยเชื้อไข้ป่าชุมชนรอบวัดเป็นชุมชนชาวภูไท ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สถานที่สำคัญๆในวัดป่าภูริทัตตถิราวาส

สถานที่สำคัญในวัด
1. กุฏิหลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเถระ
2. หลักคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเถระ จารึกบนหิน
3. อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ประดิษฐานบนศาลาใหญ่ภายในวัด
4. มหาเจดีย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ รวบรวมเรื่องราวของท่าน ศาลาลายซึ่งที่ระเบียงรอบมหาเจดีย์จะมีรูปปั้นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสายตรงจำนวน 63 องค์ให้กราบสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จมาทรงประกอบพิธียกฉัตรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตบรรจุพระบรมสาริกธาตุและพระอัฐธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูทัตตถิราวาส (วัดป่าหนองผือนาใน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา189
เมื่อครั้งที่องค์หลวงปู่มั่นพำนัก ณ เสนาสนะป่าบ้านห้วยแคน ขณะนั้นท่านพระอาจารย์หลุย(หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร )จำพรรษาอยู่ที่ บ้านหนองผือนาใน พระอาจารย์หลุยได้แนะนำชาวบ้านหนองผือให้อาราธนาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่นี่ ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปอาราธนาหลวงปู่มั่น ณ บ้านห้วยแคน ท่านจึงได้มาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือในเวลาต่อมา ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 5 พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2488 – 2492วัดป่าสุทธาวาส วัดป่านาคนิมิตต์

รูปภาพ


ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


ชุมชนและที่พัก
โฮมเสตย์: มาลีมันตราโฮมเสตย์
ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 1 กิโลเมตร มีทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องรวม ห้องรวมราคา 250 บาทต่อคน อาหารเช้าท่านละ 50 บาท อาหารกลางวันและเย็นท่านละ 100 บาท
ติดต่อ คุณนฤตย์ นิศร โทรศัพท์ 087-8550776
โฮมสเตย์ : เฮินฮักโฮมสเตย์
ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 800 เมตร มีกิจกรรม เก็บผักหลังบ้านและมีร้านกาแฟรองรับ ราคา 500 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้าและอาหารตักบาตรเช้า
ติดต่อ คุณปราศรัย ปรีชาเสถียร โทรศัพท์ 089 -841-6876
โฮมสเตย์: บ้านต้นไม้โฮมสเตย์
ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 100 เมตร มีสถานที่เดินจงกรม ลานสวดมนต์และลานนั่งสมาธิภายในโฮมสเตย์
ราคา 700 บาท/คืน มีอาหารเช้าและข้าวเหนียวใส่บาตร

ติดต่อ คุณอรวีย์ เณธิชัย โทรศัพท์ 081-2513142


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดถ้ำขาม

ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 38 กิโลเมตร

วัดถ้ำขามหรือภูขาม ตั้งบนสันเขาภูพาน มีบรรยกาศร่มรื่นงดงาม เป็นอนุสรณ์ว่า หลวงปู่เทสก์ ได้เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่นี้ เป็นสถาปัตยกรรม แบบเจดีย์จตุรัสมุข ตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกับอยุธยา ภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริดหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ภายในวัดมีกุฏิเดิมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งหลวงปู่เทสก์ ได้มาจำพรรษาจนกระทั่งละสังขาร ณ ที่นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2537

พิกัด

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 38 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโรตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น  ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

พิกัด

พระธาตุภูเพ็ก

ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 49 กิโลเมตร

พระธาตุภูเพ็ก เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยหินทราย เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานยกสูง ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเป็นก้อนเรียงซ้อน ๆ กัน ยื่นออกคล้ายกากบาท เรียกว่า โคปุระ สูงกว่าฐานของเรือนฐานเล็กน้อย บริเวณโดยรอบพบสระน้ำโบราณและแหล่งสกัดหินในการสร้างปราสาท หน้าอาคารปราสาทหันไปทางทิศตะวันออกและมีบันไดหินก่อปูนขึ้นบนยอดเขาประมาณ 491 ขั้น ตามตำนานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง

พิกัด

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)