วัดป่าสาระวารี
ต. บ้านค้อ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี 41160

พิกัด

พ.ศ.๒๔๖๖ พรรษาที่ ๒๘ ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาตั้งวัดป่าดงมะไฟ (ปัจจุบันคือ วัดป่าสาระวารี) บ้านค้อ ขึ้นได้สร้างพระพุทธรูปหิน ๑ องค์ ท่านอยู่จำพรรษา ๒ พรรษา ชาวบ้านค้อได้บำรุงรักษากุฏิของท่านไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สาธุชนสืบมาจนถึงทุกวันนี้


ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)