วัดศรีบุญเรือง
อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

พิกัด

วัดที่หลวงปู่มั่นได้มาบรรพชาเป็นสามเณร วัดนี้มีอาคารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มีการบรรจุพระอัฐิธาตุ และมีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบเคารพบูชา

วัดศรีบุญเรือง (วัดบ้านคำบง) ป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากัมฐาน เคยได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 2 ปี

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

ประมาณ 11,375 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อ 2538

พิกัด

พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น

พุทธอุทยานบ้านคำบง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)