วัดถ้ำผาบิ้ง
ต. ผาบิ้ง อ. วังสะพุง จ. เลย 42130

พิกัด

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เดินทางกลับจากธุดงค์กัมมัฏฐานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาบำเพ็ญสมณธรรม ณ ที่แห่งนี้เพียงองค์เดียว และ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้อีกครั้ง ท่านได้เป็นผู้ชี้ว่า มีรอยพระพุทธบาทที่แปลกที่สุด เนื่องจากประทับอยู่ที่ผนังถ้ำด้านบนเหนือศรีษะ แทนที่จะประดิษฐานบนพื้นเหมือนแห่งอื่น

"ถ้ำผาบิ้ง" อยู่บริเวณเชิงเขาในบริเวณวัดถ้ำผาบิ้ง เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่และแปลกกว่าทุกแห่งที่เคยเห็นมา คือรอยพระบาทประทับอยู่ที่ผนังถ้ำด้านบนเหนือศีรษะ แทนที่จะประดิษฐานอยู่ที่พื้นเหมือนแห่งอื่นๆ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยมาจำพรรษาที่นี่สองครั้ง คือในปี พ.ศ.2454 และปี พ.ศ.2461 พระอาจารย์เป็นผู้ชี้ว่า คือ รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท ปรากฏอยู่บนเพดานถ้ำบริเวณชะง่อนผาลึกซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ ต้องเดินเข้าไปที่พระพุทธรูป แล้วกลับหลังเงยหน้ามองเพดานถ้ำ จึงจะเห็นรอยพระพุทธบาทอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 4 กม. รอยพระบาทมีขนาดยาว 1 ม.กว้าง 0.5 ม. แต่ลวดลายและรอยนิ้วพระบาทไม่ปรากฏชัดกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถาน พร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อปี พ.ศ.2498

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ภูลมโล

อ.ด่านซ้าย

ชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1000 ไร่

พิกัด

วัดป่าห้วยลาด

อ.ภูเรือ

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระสัพพัญญูรู้แจ้งฯ หรือหลวงพ่อขาว สูงถึง 19 เมตร โดยรอบยังประดับด้วยประติมากรรมฝีมือวิจิตรรูปองค์เทพต่างๆ ทั้งพระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ พญานาค จระข้ และองค์เทพอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร

พิกัด

เชียงคาน

อ.เชียงคาน

เชียงคานเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และความสงบของวิถีชีวิตผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น

พิกัด

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อ.ภูเรือ

เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่

พิกัด

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)